Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Budowa czaszki człowieka, elementy ruchome.

Budowa czaszki człowieka, elementy ruchome.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono budowę czaszki człowieka.
Spośród kości czaszki widocznych na rysunku tylko jedna zachowuje odrębność i ruchomość.

Budowa czaszki człowieka, elementy ruchome.

Zaznacz strzałką i podaj nazwę widocznej na rysunku kości czaszki, która pozostaje odrębna i ruchoma przez całe życie człowieka, oraz określ znaczenie tej kości.