Biologia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 3

Zadanie 3

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 3. (1 pkt)

Na rysunku przedstawiono budowę czaszki człowieka.
Spośród kości czaszki widocznych na rysunku tylko jedna zachowuje odrębność i ruchomość.

Zadanie 3

Zaznacz strzałką i podaj nazwę widocznej na rysunku kości czaszki, która pozostaje
odrębna i ruchoma przez całe życie człowieka, oraz określ znaczenie tej kości.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji