Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Oddychanie wewnątrzkomórkowe tlenowe i beztlenowe.

Oddychanie wewnątrzkomórkowe tlenowe i beztlenowe.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących fizjologii oddychania są prawdziwe, a które fałszywe? Wstaw literę P obok informacji prawdziwych lub literę F obok informacji fałszywych.

Oddychanie wewnątrzkomórkowe tlenowe i beztlenowe.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji