Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Trombocyty oraz małopłytkowość.

Trombocyty oraz małopłytkowość.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Małopłytkowość to choroba, w której pod wpływem ucisku, nawet bez wcześniejszego urazu, pojawiają się wybroczyny (siniaki) w skórze i w błonach śluzowych. Najwięcej ich widać na kończynach i na tułowiu. Pojawiają się też pierścieniowate wylewy krwi w miejscach nakłuć skóry, nawracające krwawienia z nosa i dziąseł. Mogą też wystąpić krwawienia do przewodu pokarmowego, krwiomocz i bardzo groźne krwotoki do mózgu. W obrazie krwi
występuje zmniejszona liczba trombocytów (płytek krwi).

a) Podaj nazwę procesu, który ulega zaburzeniu u chorych na wyżej opisaną chorobę.

b) Wyjaśnij rolę trombocytów w tym procesie.