Biologia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 5

Zadanie 5

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 5. (2 pkt)

Małopłytkowość to choroba, w której pod wpływem ucisku, nawet bez wcześniejszego urazu,
pojawiają się wybroczyny (siniaki) w skórze i w błonach śluzowych. Najwięcej ich widać
na kończynach i na tułowiu. Pojawiają się też pierścieniowate wylewy krwi w miejscach
nakłuć skóry, nawracające krwawienia z nosa i dziąseł. Mogą też wystąpić krwawienia
do przewodu pokarmowego, krwiomocz i bardzo groźne krwotoki do mózgu. W obrazie krwi
występuje zmniejszona liczba trombocytów (płytek krwi).

a) Podaj nazwę procesu, który ulega zaburzeniu u chorych na wyżej opisaną chorobę.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Wyjaśnij rolę trombocytów w tym procesie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji