Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Rola czopków i pręcików w prawidłowym widzeniu.

Rola czopków i pręcików w prawidłowym widzeniu.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących procesu widzenia są prawdziwe, a które fałszywe? Wstaw literę P obok informacji prawdziwych lub literę F obok informacji fałszywych.

Rola czopków i pręcików w prawidłowym widzeniu.