Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Metabolizm glukozy w mięśniach i wątrobie.

Metabolizm glukozy w mięśniach i wątrobie.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono przemiany zachodzące w organizmie człowieka podczas długotrwałego, intensywnego wysiłku fizycznego.

Metabolizm glukozy w mięśniach i wątrobie.

a) Podaj nazwę przemiany, której ulega glukoza w mięśniach, oraz nazwę związku X.

nazwa przemiany

nazwa związku X

b) Podaj nazwę związku Z i określ jego rolę w organizmie człowieka.

nazwa związku Z

rola związku Z w organizmie