Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Skład moczu. Mocznik, chlorki, kreatynina, kwas moczowy.

Skład moczu. Mocznik, chlorki, kreatynina, kwas moczowy.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy
Skład moczu. Mocznik, chlorki, kreatynina, kwas moczowy.

Wypisz z tabeli nazwy czterech substancji wydalanych w moczu człowieka, które są produktami przemian związków azotowych.

1.

2.

3.

4.