Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 25

Zadanie 25

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 25. (3 pkt)

Na schemacie przedstawiono dziedziczenie daltonizmu w pewnej rodzinie.

Zadanie 25

a) Zapisz genotypy osób oznaczonych na schemacie numerami 1–3, stosując symbole literowe D i d na oznaczenie alleli genu odpowiedzialnego za rozróżnianie kolorów.

1. ………………….. 2. ………………….. 3. …………………..

b) Określ, na podstawie krzyżówki genetycznej, prawdopodobieństwo (w %), że kolejny syn pary B też będzie zdrowy.

Krzyżówka

Zadanie 25

Prawdopodobieństwo ………………………………………………………..