Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 26

Zadanie 26

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 26. (1 pkt)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących funkcjonowania ekosystemu. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Zadanie 26