Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 28

Zadanie 28

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 28. (1 pkt)

Słodkowodna drapieżna ryba bass słoneczny (Lepomis gibbosus) zamieszkuje wody Ameryki Północnej. Do Europy gatunek ten został sprowadzony w 1887 roku z przeznaczeniem do hodowli w stawach parkowych i akwariach, lecz szybko wymknął się spod kontroli i opanował wody otwarte. Obecnie gatunek ten występuje już na całym kontynencie europejskim, nie omija również wód Polski.

Na podstawie: Ryby słodkowodne wód Polski, pod red. M. Brylińskiej, Warszawa 2000.

Zadanie 28

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Zadanie 28