Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 29

Zadanie 29

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 29. (2 pkt)

Metan (CH4) należy do grupy tzw. gazów cieplarnianych (szklarniowych) wpływających na zmiany klimatu. Według różnych ocen wpływ metanu na pogłębianie efektu cieplarnianego jest nawet 20-krotnie wyższy w porównaniu z wpływem dwutlenku węgla. Metan produkowany jest głównie przez bakterie, które rozkładają materię organiczną w warunkach niedoboru tlenu. Człowiek przyczynia się do zwiększania ilości metanu w atmosferze w wyniku wydobywania i spalania paliw kopalnych, hodowli bydła, uprawy ryżu oraz składowania odpadów. W krajach uprzemysłowionych metan stanowi zwykle 15% wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Coraz częściej przy dużych gospodarstwach hodowli zwierząt oraz przy wysypiskach śmieci budowane są biogazownie, wykorzystujące zbierany biogaz, składający się g łównie z metanu, do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej.

Na podstawie: http://agroenergetyka.pl

Zadanie 29

Na podstawie powyższych informacji uzasadnij, podając dwa argumenty, że pozyskiwanie i spalanie biogazu z wysypisk śmieci jest korzystne dla środowiska przyrodniczego.

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….