Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 4

Zadanie 4

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 4. (1 pkt)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących cyklu pracy serca. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Zadanie 4