Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 7

Zadanie 7

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 7. (1 pkt)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących budowy i działania układu oddechowego człowieka. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Zadanie 7