Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 6

Zadanie 6

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 6. (2 pkt)

Limfa (chłonka) powstaje jako przesącz z włosowatych naczyń krwionośnych do przestrzeni międzykomórkowych i trafia do naczyń tworzących układ limfatyczny. Swoim składem jest więc zbliżona do osocza krwi, choć w odróżnieniu od niego zawiera nieco większy procent tłuszczu. Wśród elementów morfotycznych zdecydowaną większość stanowią limfocyty.

Na podstawie powyższego tekstu wymień dwie funkcje, które limfa pełni w organizmie człowieka.

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………