Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 1

Zadanie 1

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 1. (1 pkt)

Wymienionym białkom (A–C) przyporządkuj po jednej funkcji (1−4), jaką pełnią one
w organizmie człowieka.

Zadanie 1