Biologia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 12

Zadanie 12

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 12. (3 pkt)

Na schemacie przedstawiono elementy łuku odruchowego.

Zadanie 12

a) Narysuj, przy pogrubionych kreskach na schemacie, strzałki ilustrujące kierunek
przepływu impulsu nerwowego w każdym neuronie.

b) Podaj nazwę neuronu oznaczonego na schemacie literą X. ……………………………………….

c) Określ, dlaczego przedstawiony schemat nie może ilustrować odruchu kolanowego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………