Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 11

Zadanie 11

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 11. (1 pkt)

Odruchy są to utrwalone, automatyczne reakcje organizmu na różnego rodzaju bodźce.

Określ rodzaj każdego z odruchów wymienionych w tabeli. Zaznacz B (bezwarunkowy),
jeśli dany odruch jest przykładem odruchu bezwarunkowego, albo W (warunkowy) –
jeśli jest to przykład odruchu warunkowego.

Zadanie 11