Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 22

Zadanie 22

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 22. (1 pkt)

Poliembrionia to forma rozmnażania bezpłciowego, polegająca na podziale zygoty lub
zarodka, powstałych w wyniku rozmnażania płciowego, na kilka (dwa lub więcej)
rozwijających się zarodków. Poliembrionia występuje również u ludzi.

Określ, który rodzaj bliźniąt powstaje w wyniku poliembrionii. Odpowiedź uzasadnij.

A. bliźnięta monozygotyczne (jednojajowe) B. bliźnięta dizygotyczne (dwujajowe)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………