Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 23

Zadanie 23

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 23. (1 pkt)

Na schemacie przedstawiono wyjściową sekwencję nukleotydów w wybranym fragmencie
cząsteczki DNA.

Zadanie 23

Spośród czterech sekwencji, w których doszło do mutacji (A–D), wybierz i zaznacz tę,
która powstała przez podstawienie pojedynczego nukleotydu w obrębie przedstawionego
fragmentu DNA.

Zadanie 23