Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 24

Zadanie 24

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 24. (1 pkt)

Na schemacie przedstawiono dziedziczenie grup krwi w pewnej rodzinie.
Ojciec dzieci ma grupę krwi B, jeden z jego synów ma również grupę krwi B, natomiast drugi
syn – grupę krwi 0. Nie wiadomo, jaką grupę krwi mają: matka chłopców (oznaczona
na schemacie numerem 1.) i trzeci syn (oznaczony na schemacie numerem 2.).

Zadanie 24

Zaznacz zestaw grup krwi, które mogą mieć osoby oznaczone numerami 1. i 2.

Zadanie 24