Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 25

Zadanie 25

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 25. (3 pkt)

Klinowate uwypuklenie linii nasady włosów na czole (tak zwany „wdowi ząbek”) jest
warunkowane autosomalnym allelem dominującym (B). Z czwórki potomstwa rodziców,
którzy oboje mają klinowate uwypuklenie linii nasady włosów, dwoje dzieci ma również
tę cechę, a dwoje – tej cechy nie ma.

a) Zapisz genotypy rodziców.

Genotyp matki: …………………………… Genotyp ojca: ………………………………

b) Zapisz wszystkie prawdopodobne genotypy, które mogą wystąpić u ich dzieci.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Zapisz genotyp dziecka, którego całe potomstwo (100%) będzie miało klinowatą
nasadę włosów. …………………………………………………………………………………..