Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 26

Zadanie 26

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 26. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono występowanie choroby genetycznej w pewnej rodzinie.

Zadanie 26

a) Na podstawie analizy schematu podkreśl w A i B po jednym właściwym określeniu,
dotyczącym sposobu dziedziczenia tej choroby.

A. allel dominujący / allel recesywny B. cecha autosomalna / cecha sprzężona z płcią

b) Zaznacz poniżej (A−D), jakie jest prawdopodobieństwo, że osoba chora przekaże
swojemu potomstwu allel warunkujący chorobę. Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 26

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….