Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 28

Zadanie 28

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 28. (1 pkt)

W tabeli przedstawiono zawartość pestycydu DDT (dichlorodifenylotrichloroetanu) w wodzie
i niektórych organizmach ekosystemu morza. Związek ten wycofano w większości krajów
w II połowie XX wieku, ale na pewnych terenach nadal wykorzystywany jest do zwalczania
komarów tam, gdzie występuje malaria. Jego obecność wykrywana jest w różnych
organizmach.

Zadanie 28

Na podstawie danych z tabeli sformułuj wniosek dotyczący zależności pomiędzy
poziomem zajmowanym w piramidzie pokarmowej a zawartością DDT w organizmach
tego ekosystemu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………