Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 29

Zadanie 29

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 29. (3 pkt)

Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia się grubości warstwy ozonu w stratosferze,
spowodowane zmniejszaniem się liczby cząsteczek ozonu na skutek zanieczyszczenia
atmosfery związkami chemicznymi reagującymi z tym gazem.

a) Wśród wymienionych związków (A−E) zaznacz dwa, które przyczyniają się
do niszczenia ozonosfery

Zadanie 29

b) Wyjaśnij, dlaczego zmniejszenie grubości warstwy ozonowej jest zagrożeniem
dla organizmu człowieka.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji