Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 29

Zadanie 29

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 29. (3 pkt)

Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia się grubości warstwy ozonu w stratosferze,
spowodowane zmniejszaniem się liczby cząsteczek ozonu na skutek zanieczyszczenia
atmosfery związkami chemicznymi reagującymi z tym gazem.

a) Wśród wymienionych związków (A−E) zaznacz dwa, które przyczyniają się
do niszczenia ozonosfery

Zadanie 29

b) Wyjaśnij, dlaczego zmniejszenie grubości warstwy ozonowej jest zagrożeniem
dla organizmu człowieka.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………