Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 30

Zadanie 30

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 30. (1 pkt)

Bóbr, gatunek przez wiele lat objęty ścisłą ochroną, został reintrodukowany po II wojnie
światowej w kilku miejscach Polski. Bobry zwiększały swoją liczebność i część z nich została
również przesiedlona w kolejne miejsca, gdzie dawniej występowały, ale wyginęły. Dzięki
staraniom ludzi gatunek ten przestał być zagrożony i jest teraz objęty ochroną częściową.

Na podstawie tekstu określ, jakim sposobem ochrony przyrody (czynnym czy biernym)
było przesiedlanie bobrów na stanowiska, na których te ssaki wyginęły. Odpowiedź
uzasadnij.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….