Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 4

Zadanie 4

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 4. (2 pkt)

Na rysunku w sposób schematyczny przedstawiono mały i duży obieg krwi w organizmie
człowieka. Uwaga: nie oznaczono kierunku przepływu krwi.

Zadanie 4

a) Wpisz po dwa oznaczenia literowe naczyń krwionośnych (A−D), które:

doprowadzają krew do serca …………………, wyprowadzają krew z serca …………………… .

b) Wpisz literę, którą na rysunku oznaczono aortę. ……………………….