Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 5

Zadanie 5

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 5. (1 pkt)

Krążenie wieńcowe zaopatruje w tlen mięsień sercowy. Tętnice wieńcowe (prawa i lewa)
odchodzą od aorty. Ich coraz drobniejsze rozgałęzienia doprowadzają krew do naczyń
włosowatych w różnych częściach mięśnia sercowego. Żyły krążenia wieńcowego zbierają
krew z włosowatych naczyń wieńcowych i doprowadzają ją przez zatokę żylną
lub bezpośrednio do prawego przedsionka.

Podkreśl – w nawiasie poniższego zdania – poprawne określenie dotyczące obiegu krwi,
do którego należy krążenie wieńcowe.

Z podanego opisu wynika, że krążenie wieńcowe jest częścią (małego / dużego) obiegu krwi.