Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 6

Zadanie 6

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 6. (2 pkt)

W utrzymaniu przez organizm człowieka stałej temperatury ciała uczestniczą różne
mechanizmy, które polegają na regulowaniu utraty energii cieplnej z organizmu
lub niedopuszczeniu do jego nadmiernego wychłodzenia. W procesach tych uczestniczy
również skóra, która jest także narządem czucia powierzchniowego.

a) Procesom (A i B) wymienionym poniżej, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury
ciała, przyporządkuj wszystkie elementy budowy (1–3), które w tym procesie
uczestniczą.

Zadanie 6

b) Podaj dwa przykłady receptorów znajdujących się w skórze właściwej, dzięki którym
skóra jest narządem czucia powierzchniowego

……………………………………………………………………………………………………………………………………