Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 7

Zadanie 7

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 7. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono, w sposób uproszczony, zmiany w tempie zużywania substratów
i wytwarzania produktów w przebiegu następujących po sobie dwóch procesów (I i II),
dostarczających energii z utleniania glukozy w komórkach intensywnie pracujących mięśni
szkieletowych.

Zadanie 7

a) Podaj nazwę każdego z przedstawionych procesów.

I. ……………………………………………………….. II. …………………………………………………………

b) Podaj nazwę związku chemicznego powstającego w przebiegu procesu II w komórce
mięśniowej i oznaczonego na schemacie literą X.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….