Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 11

Zadanie 11

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 11. (2 pkt)

Badano wpływ niedoboru witamin w diecie kobiet na ryzyko wystąpienia wady cewy
nerwowej u urodzonych przez nie dzieci. W tym celu porównano dwie grupy kobiet
i przebadano ich nowo narodzone dzieci.

Zadanie 11

a) Wyjaśnij, dlaczego do opisanego badania potrzebny był udział wymienionych dwóch
grup kobiet.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

b) Na podstawie wyników badania sformułuj wniosek dotyczący wpływu diety matki
na występowanie wad rozwojowych u niemowląt.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..