Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 12

Zadanie 12

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 12. (1 pkt)

Zadanie 12

W poniższych zdaniach opisano wybrane narządy układu oddechowego człowieka.

Zadanie 12

A. Narząd ten składa się z dziewięciu chrząstek połączonych ze sobą za pomocą stawów,
więzadeł i mięśni. Największa z nich u mężczyzn tworzy wyniosłość wyczuwalną przez
skórę.

Zadanie 12

B. Długość tego narządu wynosi około 12 cm, składa się on z kilkunastu chrząstek
o podkowiastym kształcie, zawiera nabłonek migawkowy, biorący udział w oczyszczaniu
powietrza.

Zadanie 12

C. Ten odcinek dróg oddechowych pełni funkcje oczyszczania, ogrzewania i nawilżania
powietrza.

Zadanie 12

D. Jest wspólnym odcinkiem drogi oddechowej i pokarmowej, zbudowanym z licznych
mięśni i błony śluzowej.

Zadanie 12

Do nazwy każdego z wymienionych poniżej narządów przyporządkuj jego opis wybrany
spośród A–D.

Zadanie 12

jama nosowa ………….… tchawica …..……..… gardło ……..…..…