Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 14

Zadanie 14

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 14. (2 pkt)

Komórki uzyskują energię w procesie oddychania tlenowego lub beztlenowego.
Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu jeden z rodzajów oddychania komórkowego.

Zadanie 14

a) Podaj nazwę typu oddychania komórkowego – tlenowe albo beztlenowe –
przedstawionego na schemacie. Odpowiedź uzasadnij.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 14

b) Podaj nazwy albo wzory chemiczne substratów lub produktów oddychania, które
należałoby wpisać w miejsca oznaczone na schemacie cyframi 1 i 2.

1. ………………………………………..… 2. ………………………………………..…