Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 15

Zadanie 15

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 15. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono w uproszczeniu układ krwionośny człowieka.

Zadanie 15

a) Podaj, z którego obiegu krwi – A czy B – wpływa do serca krew utlenowana.
Odpowiedź uzasadnij.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 15

b) Zaznacz poniżej nazwy dwóch naczyń krwionośnych, którymi krew wypływa z serca.

A. żyła płucna B. aorta C. tętnica płucna D. żyła główna E. żyła wrotna