Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 3

Zadanie 3

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 3. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono budowę czaszki człowieka, a cyframi 1–4 oznaczono niektóre
kości. Obok rysunku podano nazwy różnych kości czaszki (A–E).

Zadanie 3 Zadanie 3

a) Zapisz oznaczenia literowe nazw kości (A–E), którymi należy uzupełnić schemat
w miejscach oznaczonych cyframi 1–4.

1. …………. 2. …………. 3. …………. 4. ………….

Zadanie 3

b) Spośród kości (1–4) wskazanych na rysunku wypisz nazwy tych, które wchodzą –
odpowiednio – w skład twarzoczaszki i w skład mózgoczaszki.

Kości twarzoczaszki: ……………………………….………………………………………..

Kości mózgoczaszki: ………….……………………………………….…………………….