Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 30

Zadanie 30

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 30. (1 pkt)

Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi. Stanowi ok. 21% objętości
atmosfery i ok. 45% masy skorupy ziemskiej.
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących roli tlenu w przyrodzie. Zaznacz
w tabeli P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli stwierdzenie jest fałszywe.

Zadanie 30