Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 1

Zadanie 1

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 1. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono budowę komórki nerwowej (neuronu).

Zadanie 1

Uzupełnij opis rysunku – podaj nazwy elementów neuronu oznaczonych literami A i B
oraz wskaż kierunek przewodzenia impulsu nerwowego w neuronie: dorysuj grot
strzałki na rysunku.

A. …………………………………

B. …………………………………