Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 2

Zadanie 2

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 2. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono budowę kręgosłupa człowieka. Cyframi I–V oznaczono odcinki
kręgosłupa.

Zadanie 2

a) Uzupełnij tabelę – wpisz brakujące nazwy odcinków kręgosłupa oraz liczbę kręgów,
wybraną spośród: 4–5, 7, 5, 12.

Zadanie 2

b) Do wymienionych poniżej cech budowy kręgosłupa (A–C) przyporządkuj
po jednej funkcji pełnionej przez kręgosłup dzięki tym cechom, wybranej spośród
1.–4.

Zadanie 2