Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 3

Zadanie 3

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 3. (1 pkt)

Zdolność komórek mięśniowych do skurczu wynika z ich szczególnej budowy. Wnętrze
komórek wypełniają włókienka białkowe (filamenty: grubsze – filamenty miozynowe
i cieńsze – filamenty aktynowe). Podstawową jednostką kurczliwą komórki tkanki
mięśniowej poprzecznie prążkowanej jest sarkomer. Na poniższych schematach
przedstawiono: I – sarkomer w rozluźnionym i rozciągniętym mięśniu i II – sarkomer podczas
skurczu.

Zadanie 3

Na podstawie analizy schematów uzupełnij poniższe zdania – wpisz w wyznaczone
miejsca odpowiednie oznaczenia literowe.

Podczas skurczu w obrębie sarkomeru, wskutek przesuwania się względem siebie filamentów
aktynowych i miozynowych, skróceniu ulegają prążki ………… oraz prążek ………… .
Nie zmienia się natomiast długość prążka ……….., gdyż same filamenty nie zmieniają swojej
długości. Efektem tych zmian jest skrócenie sarkomeru.