Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 14

Zadanie 14

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 14. (2 pkt)

Zapotrzebowanie na wodę zdrowego dorosłego człowieka zależy od temperatury
i wilgotności otoczenia. Na diagramie przedstawiono straty wody przez organizm człowieka
w ciągu doby.

Zadanie 14 Zadanie 14

a) Na podstawie przedstawionych informacji określ, ile wody powinien pobrać człowiek
w ciągu doby, aby gospodarka wodna organizmu została zbilansowana.

……………………………………………………………………………………………………
.

b) Wyjaśnij, jakie znaczenie w procesie termoregulacji organizmu ma zjawisko
pocenia się

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………