Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 15

Zadanie 15

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 15., 16. i 17.

Na schemacie przedstawiono budowę układu wydalniczego i rozrodczego mężczyzny.

Zadanie 15 Zadanie 15

Zadanie 15. (2 pkt)

Zadanie 15

a) Uzupełnij poniższy schemat ilustrujący drogę wody w układzie wydalniczym człowieka.
Wpisz w wyznaczone miejsca określenia wybrane spośród wymienionych.

Zadanie 15

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące wydalania moczu z organizmu człowieka są
prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Zadanie 15