Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 21

Zadanie 21

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 21. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono budowę fragmentu DNA. Literami oznaczono zasady azotowe:
A – adenina, T – tymina, G – guanina.

Zadanie 21

a) Podaj nazwy związków chemicznych oznaczonych na schemacie cyframi 1, 2 i 3.

1. …………………………………………… 2. ……………………………………………….
3. ……………………………………………

b) Podaj nazwę rodzaju wiązania chemicznego pomiędzy zasadami azotowymi oznaczonego
na schemacie cyfrą 4.

……………………………………………………………………………………………………