Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 22

Zadanie 22

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 22. (2 pkt)

W organizmie człowieka występują dwa rodzaje kwasów nukleinowych DNA i RNA. Wśród
RNA rozróżniamy jeszcze, w zależności od funkcji i struktury, trzy podstawowe rodzaje
RNA: rRNA, mRNA i tRNA.

Dokończ zdania 1–4 opisujące proces biosyntezy białka – wpisz w wyznaczone miejsca
skrótowce odpowiednich kwasów nukleinowych biorących w niej udział.

1. Przechowywanie informacji genetycznej o budowie białka – …………………………… .

2. Przeniesienie informacji genetycznej o budowie białka z jądra komórkowego do cytozolu –
…………………………… .

3. Odczytanie informacji genetycznej o budowie białka i transport aminokwasów do jego
syntezy – …………………………… .

4. Składnik struktury komórkowej, na której odbywa się synteza białka – ……………….….. .