Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 24

Zadanie 24

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 24. (1 pkt)

Kształt nosa jest cechą warunkowaną genem autosomalnym. Ojciec o orlim kształcie nosa
(cecha dominująca) i matka o prostym kształcie nosa (cecha recesywna) mają dwoje dzieci
o prostym kształcie nosa.
Określ, czy ojciec jest homozygotą czy heterozygotą pod względem cechy kształtu nosa.
Odpowiedź uzasadnij.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji