Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 25

Zadanie 25

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 25. (1 pkt)

Choroby genetyczne mogą być spowodowane zarówno przez geny recesywne, jak i przez
geny dominujące, mające swoje loci w autosomach lub chromosomach płci.

Podkreśl nazwę choroby, która jest warunkowana allelem recesywnym sprzężonym
z płcią.

Zadanie 25