Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 8

Zadanie 8

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 8. (2 pkt)

Podczas dużego wysiłku fizycznego w organizmie człowieka naczynia krwionośne miejscowo
się rozszerzają i do komórek mięśniowych dopływa większa ilość krwi, transportującej
do nich tlen za pośrednictwem krwinek czerwonych (erytrocytów), wyspecjalizowanych
w jego transporcie.

Zadanie 8

a) Wyjaśnij, dlaczego krwinki czerwone do pełnienia swojej funkcji transportowej tlenu
wymagają obecności w nich żelaza Fe2+.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 8

b) Uzasadnij, dlaczego dojrzałe krwinki czerwone nie mogą naprawiać powstających w nich
uszkodzeń ani też się dzielić.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………