Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 9

Zadanie 9

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 9. (1 pkt)

Pojemność minutowa serca to objętość krwi, którą pompuje do naczyń tętniczych jedna
komora serca w ciągu jednej minuty. Oblicza się ją, mnożąc pojemność wyrzutową (objętość
krwi wypompowywaną podczas jednego skurczu serca przez komorę do tętnic) przez liczbę
uderzeń serca w ciągu minuty. U osoby dorosłej podczas spoczynku serce uderza ok. 72 razy
na minutę, a komora jednorazowo pompuje do tętnic ok. 70 ml krwi.
Na wykresie przedstawiono zmiany pojemności minutowej serca u mężczyzn w różnym
wieku podczas wysiłku fizycznego o wzrastającej intensywności.

Zadanie 9

Na podstawie przedstawionych informacji sformułuj wniosek dotyczący wpływu wysiłku
fizycznego na pojemność minutową serca mężczyzny w zależności od jego wieku.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………