Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Budowa aminokwasów, wzór ogólny.

Budowa aminokwasów, wzór ogólny.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Budowa aminokwasów, wzór ogólny oraz znaczenie grup funkcyjnych i łańcuchów bocznych.