Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Wiązanie peptydowe, wzór i powstawanie.

Wiązanie peptydowe, wzór i powstawanie.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Schemat powstawania wiązania peptydowego. Wzór wiązania peptydowego.