Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Właściwości białek prostych i złożonych.

Właściwości białek prostych i złożonych.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Peptydy (oligopeptydy, polipeptydy), białka proste i białka złożone.

Przykłady istotnych pod maturę oligopeptydów, polipeptydów, białek prostych i złożonych.