Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Cytoszkielet w komórce. Mikrotubule, mikrofilamenty, filamenty pośrednie.

Cytoszkielet w komórce. Mikrotubule, mikrofilamenty, filamenty pośrednie.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Sposoby poruszania się komórek.

Rola i elementy cytoszkieletu, ich znaczenie w ruchu komórek i transporcie wewnątrzkomórkowym.