Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Związek budowy i funkcji ściany komórkowej.

Związek budowy i funkcji ściany komórkowej.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Organizmy charakteryzujące się obecnością ściany komórkowej. Związek budowy i funkcji ściany komórkowej.

Składniki ściany komórkowe.